چرا خفاش نمی تواند راه برود؟

۱۳۹۹/۵/۱۹

آیا خفاش راه می رود؟

بدن خفاش ها مخصوص پرواز کردن ساز شده است نه راه رفتن روی زمین.
آن ها دارای فرم آیرودینامیکی هستند و استخوان های بسیار سبکی دارند.
بال های آن ها با سلول های سلول مرکل پوشیده شده است - سلول هایی که به لمس حساس هستند و در انگشتان انسان نیز وجود دارند.
وقتی که سطح صاف باشد آن ها می توانند از آن بالا بروند - سطح نباید لیز باشد.
تقریبا تمام گونه ها از خفاش ها صرفا برای پرواز ساخته شده اند نه پیاده روی.
علاوه بر این خفاش ها پاهای ضعیفی برای راه رفتن دارند و به همین دلیل معمولا روی زمین نمی شینند.
اگر خفاشی را بر روی زمین دیده اید احتمالا او مشکلی دارد یا بسیار خسته شده است.

چرا خفاش راه نمی رود خفاش در حال راه رفتن آیا خفاش راه می رود

منبع:
http://www.batsintheattic.org/

..