چرا خفاش ها که بیماری های کشنده ای را با خود حمل می کنند، بیمار نمی شوند؟

۱۳۹۹/۵/۱۵

خفاش ویروس کرونا جدید

چرا خفاش بیمار نمی شود؟

طبق یک فرضیه جدید، قابلیت پرواز کردن خفاش ها می تواند آنها را در مقابل خیلی از ویروس هایی که با خود حمل می کنند مانند ابولا و هاری که برای انسان کشنده هستند، محافظت کند.
در سال های اخیر، تعدادی از بیماری های جدید که باعث بیماری شدید در انسان ها شده است همه به خفاش ها بر می گردد.
محققین به خفاش ها به عنوان منابع ویروس هایی چون سارس، ابولا، ویروس ماربرگ، ویروس هندرا، مِرس و جدیدترین آنها ویروس کرونا، مشکوک هستند.
طبق تحقیقاتی که در سال ۲۰۱۳ انجام گرفت، در واقع خفاش ها مخزن بیش از ۶۰ نوع ویروس هستند که می تواند انسان ها را آلوده کند. خفاش ها میزبان تعداد ویروس های بیشتری از جوندگان هستند.
بر طبق فرضیه های جدید عامل کلیدی که مانع از بیمار شدن خفاش ها می شود، پرواز کردن است علیرغم این موضوع که آنها تعداد ویروس های زیادی را با خود حمل می کنند.
وقتی خفاش ها پرواز میکنند متابولیسم و دمای بدنشان افزایش پیدا می کند، این افزایش دما در بدن چیزی شبیه تب کردن در سایر پستانداران است (چیزی حدود ۳۸ تا ۴۰ درجه سانتیگراد).
بنابراین گمان می رود که پرواز کردن خفاش ها را از آلوده شدن به این بیماری ها در امان می دارد و به همان شیوه ای عمل میکند که تب کردن در پستانداران عمل می کند یعنی سیستم ایمنی را قوی تر می کند.
اگر میزان متابولیسم بالا و درجه حرارت بالای بدن که با پرواز کردن رخ می دهد سیستم ایمنی را فعال می کند،آنگاه پرواز کردن می تواند پاسخ نهایی برای تکامل عفونت های ویروسی بدون هیچ گونه علائم آشکار بیماری در خفاش ها باشد.
دمای بالای روزانه بدن به علت پرواز کردن می تواند خفاش ها را در مقابل برخی پاتوژن ها در مراحل اولیه عفونت حفاظت کند.
برخی ویروس ها ممکن است با خفاش ها تکامل پیدا کنند تا بتوانند در مقابل دمای بالا بدن مقاوم شوند. این ویروس ها اگرچه برای خود خفاش ممکن است ضرری نداشته باشند
اما آنها می توانند هنگام انتقال به حیوانات دیگر باعث بیماری در آنها شوند، چرا که این ویروس ها می توانند در طیف وسیع تری از دما زنده بمانند.
البته محققین هنوز اطمینان کامل نسبت به این فرضیه ها ندارند و باید تحقیقات بیشتری در این مورد صورت بگیرید.

..