غذای خفاش چیست؟

۱۳۹۹/۵/۱۵

خفاش-ها-چه-میخورند

بیشتر خفاش ها از حشرات تغذیه می کنند و پستان داران حشره خوار نامیده می شوند.
خفاش ها علاقه دارند که از پشه ها ، سوسک ها و بید ها تغذیه کنند و البته مقدار زیادی از این حشرات را شکار می کنند.
آیا می دانستید که یک خفاش قهوه ای کوچک می تواند ۱۲۰۰ پشه را در یک ساعت بخورد؟!
گونه ی دیگری از خفاش ها نیز وجود دارد که از میوه ها ، دانه ها و گرده ی گل ها تغذیه می کنند.
این خفاش ها میوه خوار نامیده می شوند. غذای مورد علاقه ی آن ها انجیر، انبه ، خرما و موز است.

خفاش میوه خوار

خفاش-میوه-خوار-غذای-خفاش

خفاش ها از چه غذا های دیگری تغذیه می کنند؟

خفاش هایی وجود دارد که از پرنده ها ، قورباغه ها، مارمولک ها و یا حتی خفاش های دیگر تغذیه می کنند.
خفاش هایی هستند که خون می خورند. این خفاش ها را خفاش های خون آشام می نامند.
تنها سه گونه از خفاش های خون خوار وجود دارد که آن ها در مرکز و شمال آمریکا زندگی می کنند.

خفاش خون خوار

خفاش-خون-آشام-خفاش-خون-خوار-خفاش-ها-چه-می-خورند

نگران نباشید چون خفاش های خون آشام از خون انسان تغذیه نمی کنند. آن ها از خون گاو، گوسفند و اسب تغذیه می کنند.
برای رسیدن به خون ، خفاش یک خراش کوچک بر روی پوست حیوانی که خواب است ایجاد می کند و مقدار کمی از خون آن می خورد.
خفاش های خون آشام روزانه به اندازه ی دو قاشق چای خوری خون احتیاج دارند و این مقدار کمی است و به همین دلیل گاو یا گوسفند هنگامی که حتی خفاش در حال خوردن خون است ، بیدار نمی شود.

خفاش حشره خوار

خفاش-حشره-خوار-هزارپا-حشره

منبع: https://askabiologist.asu.edu/bat-food

..