آیا خفاش کور است؟

۱۳۹۹/۵/۲۱

آیا خفاش می بیند؟

آیا خفاش کور است آیا خفاش میبیند آیا خفاش در شب می بیند خفاش کور

خفاش ها کور نیستند و در واقع می توانند با استفاده از چشمان خود به خوبی ببینند.
اکثر خفاش ها دارای گوش های پیشرفته ای هستند که به آن ها نوعی بینایی در تاریکی معروف به پژواک یابی می دهد و داشتن شنوایی خوب به این معنا نیست که خفاش کور است.
خفاش ها هم شنوایی عالی و هم بینایی خوبی دارند.

آیا خفاش ها در شب می بینند؟

همه خفاش ها می توانند ببینند ، حتی برخی از آن ها بهتر از ما می بینند!
برخی از خفاش های شهد خوار چشمان بسیار بزرگی دارند که باعث می شود آنها در شب گل و میوه را ببینند.
بسیاری از خفاش ها در تاریکی مطلق قادر به تشخیص اشیایی به نازکی موهای انسان هستند.
آن ها دارای یک سیستم پیچیده ی پژواک یابی هستند.

خفاش چه رنگی می بیند؟

بعضی از خفاش ها به لطف دو پروتئین حساس به نور در پشت چشمشان می توانند رنگی ببینند.
خفاش ها نور آبی و ماوراء بنفش و رنگ سبز و قرمز را تشخیص می دهند.

خفاش شهد خوار

خفاش شهد خوار خفاش میوه خوار خفاش خفاش زیبا

خفاش شهد خوار خفاش میوه خوار خفاش خفاش زیبا

منبع:
https://wtamu.edu

..