خفاش ها کجا زندگی میکنند؟

۱۳۹۹/۵/۲۲

محل زندگی خفاش ها

خفاش ها را تقریبا می توان در تمام نقاط جهان و در اکثر نقاط ایالات متحده یافت.
به طور کلی ، خفاش ها در غارها ، شکاف سنگ ها ، ساختمان های قدیمی ، پل ها ، معادن و درختان زندگی می کنند.
گونه های مختلف خفاش ،‌در محل های مختلف زندگی می کنند.
برخی از گونه ها مانند خفاش دم آزاد برزیلی و خفاش خاکستری در گروه های بزرگی که در غارها هست ، زندگی می کنند.
برخی از گونه ها مانند خفاش قرمز به تنهایی و در درختان زندگی می کنند.
در فصل زمستان ، خفاش ها به خواب زمستانی فرو می روند یا به مناطق گرم تر مهاجرت می کنند.
خفاش هایی که در خواب زمستانی هستند برای حفظ خود ذخایر چربی می سازند.
اگر خواب زمستانی خفاش ها بهم بخورد ، ذخیره چربی آن ها خراب می شود ومی تواند منجر به مرگ خفاش ها قبل از بهار شود.

خفاش ها کجا زندگی میکنند محل زندگی خفاش ها خفاش در غار

خفاش ها کجا زندگی میکنند محل زندگی خفاش ها خفاش در غار

منبع:
https://www.usgs.gov

..